Loading...
آموزش طراحی آشپزخانه با تری دی مکس ۲۰۱۸ نشر بهکامان

آموزش طراحی آشپزخانه با تری دی مکس ۲۰۱۸ نشر بهکامان

با توجه به فرسوده شدن ساختمانهای حاضر و نیاز به بازسازی و از آنجا که آشپزخانه جزو جدایی ناپذیری از ساختمانها است، بنابراین طراحی آشپزخانه همیشه مورد نیاز خواهد بود.

از 1 رای

آموزش طراحی آشپزخانه با ۳DMAX 2018

آموزش طراحی آشپزخانه با ۳DMAX 2018 – آموزش طراحی آشپزخانه با تری دی مکس در این محصول، کاملا عملی و به همراه حل تمرینهای متعدد بوده، فایل مثالها و تمارین را نیز شامل می‎شود.

آموزش جامع طراحی آشپزخانه، از طریق نرم‎افزار ۳Ds Max
محیط %۱۰۰ چندرسانه‎ای، توأم با حل تمارین عملی
شامل ۱۱ ساعت آموزش، به همراه فایل مثالها و تمارین
به علاوه نرم‎افزار ۶۴بیت، ۳Ds Max 2018
آموزش طراحی آشپزخانه با تری دی مکس :
با توجه به فرسوده شدن ساختمانهای حاضر و نیاز به بازسازی و از آنجا که آشپزخانه جزو جدایی ناپذیری از ساختمانها است، بنابراین طراحی آشپزخانه همیشه مورد نیاز خواهد بود. این امر ضرورت وجود یک مجموعه آموزشی، جهت آموزش طراحی آشپزخانه را روشن میسازد. در پکیج آموزشی ” آموزش طراحی آشپزخانه با تری دی مکس “، مدل سازی کامل یک آشپزخانه کلاسیک از آموزش مدلسازی کابینت آغاز شده و سپس به متریال دادن به کل کار، نورپردازی و در نهاینت رندر گرفتن از آن منتهی میشود.

تعدادی از مهمترین متریالهای آشپزخانه که باید طراحی شوند، عبارتند از:

طراحی و اجرای سینک و آبچکان
طراحی و اجرای هود
طراحی و اجرای یونیترمیزی
طراحی و ایجاد یونیت ایستاده
اجاق گاز، شیر آب و یخچال
آموزش طراحی آشپزخانه با ۳DMAX 2018 – آموزش جامع

در این آموزش، شما با مدل سازی کابینت و سایر متریالهای آشپزخانه مانند ظرف شویی، شیر آب، هود، اجاق گاز، یخچال و … در تری دی مکس (۳D MAX) آشنا می‎شوید. طراحی صحیح و اصولی کابینت آشپزخانه تأثیر بسیار مهمی در طراحی دکوراسیون آشپزخانه دارد و استفاده از نرم افزار تری دی مکس در کابینت سازی، یک راهکار عملی برای ایجاد طراحی های بسیار زیبای کابینت می باشد.

این محصول شامل یک دوره ۱۱ ساعته آموزش طراحی آشپزخانه با تری دی مکس، در محیطی صددرصد چند رسانه‎ای، فارسی و تصویری می‎باشد.
سرفصل مباحث آموزش طراحی آشپزخانه با تری دی مکس ، به شرح زیر می‎باشد:

فصل اول : معرفی

فصل دوم: مدیریت فایل

فصل سوم: مدیریت موضوعات

درس اول: ایجاد لایه‎ها
درس دوم: نام‎گذاری لایه‎ها
فصل چهارم: تنظیم مقیاس

درس اول: شرح تنظیم مقیاس
درس دوم: ابزار و پنجره تنظیم مقیاس
فصل پنجم: طراحی صحنه

درس اول: مدل سازی صحنه (معرفی)
درس دوم: مدل سازی صحنه (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی صحنه (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی صحنه (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی صحنه (بخش پنجم)
درس ششم: مدل سازی صحنه (بخش ششم)
درس هفتم: مدل سازی صحنه (بخش هفتم)
درس هشتم: مدل سازی صحنه (بخش هشتم)
درس نهم: مدل سازی صحنه (بخش نهم)
درس دهم: نتیجه گیری
آموزش طراحی آشپزخانه با ۳DMAX 2018 – آموزش جامع

فصل ششم: کابینت ایستاده (۱)

درس اول: مدل سازی کابینت ایستاده (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی کابینت ایستاده (بخش دوم)
درس دوم – قسمت دوم: (روش دوم نصب درب)
درس سوم: مدل سازی کابینت ایستاده (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی کابینت ایستاده (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی کابینت ایستاده (بخش پنجم)
درس پنجم – قسمت دوم : (instanced paste )
درس ششم: مدل سازی کابینت ایستاده (بخش ششم)
درس ششم – قسمت دوم : (Measure)
درس هفتم: مدل سازی کابینت ایستاده (بخش هفتم)
درس هشتم: مدل سازی کابینت ایستاده (بخش هشتم)
درس نهم: مدل سازی کابینت ایستاده (بخش نهم)
درس دهم: مدل سازی کابینت ایستاده (بخش دهم)
درس یازدهم: نتیجه گیری
فصل ششم: کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون

درس اول: کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش اول)
درس دوم: کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش دوم)
درس سوم: کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش سوم)
درس چهارم: کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش چهارم)
درس پنجم: کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش پنجم)
درس ششم: کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش ششم)
فصل ششم: کابینت ایستاده (۱)/ طراحی دستگیره

درس اول: کابینت ایستاده (۱)/ طراحی دستگیره (بخش اول)
درس اول: کابینت ایستاده (۱)/ طراحی دستگیره (بخش دوم)
فصل هفتم: کابینت ایستاده (۲)

درس اول: مدل سازی کابینت ایستاده از نوع UTILITY
درس دوم: نتیجه گیری
فصل هشتم: کابینت رومیزی

آموزش طراحی آشپزخانه با ۳DMAX 2018

درس اول: مدل سازی کابینت رومیزی (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی کابینت رومیزی (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی کابینت رومیزی (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی کابینت رومیزی (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی کابینت رومیزی (بخش پنجم)
درس ششم: مدل سازی کابینت رومیزی (بخش ششم)
درس هفتم: مدل سازی کابینت رومیزی (بخش هفتم)
درس هشتم: مدل سازی کابینت رومیزی (بخش هشتم)
درس نهم: نتیجه گیری
فصل نهم: سینک (۱)

درس اول: مدل سازی سینک (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی سینک (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی سینک (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی سینک (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی سینک (بخش پنجم)
درس ششم: مدل سازی سینک (بخش ششم)
درس هفتم: مدل سازی سینک (بخش هفتم)
درس هشتم: مدل سازی سینک (بخش هشتم)
درس نهم: نتیجه گیری
فصل دهم: آبچکان (۱)

درس اول: مدل سازی آبچکان (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی آبچکان (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی آبچکان (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی آبچکان (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی آبچکان (بخش پنجم)
درس ششم: مدل سازی آبچکان (بخش ششم)
درس هفتم: مدل سازی آبچکان (بخش هفتم)
درس هشتم: مدل سازی آبچکان (بخش هشتم)
درس نهم: نتیجه گیری
فصل یازدهم: کابینت ایستاده (۳+۴) / آموزش طراحی آشپزخانه با تری دی مکس

درس اول: مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش پنجم)
درس ششم: مدل سازی کابینت ایستاده (۳+۴) (بخش ششم)
درس هفتم: نتیجه گیری
آموزش طراحی آشپزخانه با ۳DMAX 2018 – آموزش جامع

فصل دوازدهم: کابینت ایستاده (۵+۶)

درس اول: مدل سازی کابینت ایستاده (۵+۶) (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی کابینت ایستاده (۵+۶) (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی کابینت ایستاده (۵+۶) (بخش سوم)
درس چهارم: نتیجه گیری
فصل سیزدهم: آبچکان (۲)

درس اول: مدل سازی آبچکان (۲) (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی آبچکان (۲) (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی آبچکان (۲) (بخش سوم)
درس چهارم: نتیجه گیری
فصل چهاردهم: سینک (۲)

درس اول: مدل سازی سینک (۲) (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی سینک (۲) (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی سینک (۲) (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی سینک (۲) (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی سینک (۲) (بخش پنجم)
درس ششم: مدل سازی سینک (۲) (بخش ششم)
درس هفتم: مدل سازی سینک (۲) (بخش هفتم)
درس هشتم: مدل سازی سینک (۲) (بخش هشتم)
درس نهم: مدل سازی سینک (۲) (بخش نهم)
درس دهم: مدل سازی سینک (۲) (بخش دهم)
درس یازدهم: نتیجه گیری
فصل پانزدهم: میز کار

درس اول: مدل سازی میز کار(بخش اول)
درس دوم: مدل سازی میز کار (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی میز کار (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی میز کار (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی میز کار (بخش پنجم)
درس ششم: مدل سازی میز کار (بخش ششم)
درس هفتم: مدل سازی میز کار (بخش هفتم)
درس هشتم: مدل سازی میز کار (بخش هشتم)
درس نهم: مدل سازی میز کار (بخش نهم)
درس دهم: نتیجه گیری
فصل شانزدهم: میز نهار خوری-آموزش جامع

درس اول: مدل سازی میز نهار خوری (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی میز نهار خوری (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی میز نهار خوری (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی میز نهار خوری (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی میز نهار خوری (بخش پنجم)
درس ششم: مدل سازی میز نهار خوری (بخش ششم)
درس هفتم: نتیجه گیری
فصل هفدهم: مدیریت حافظه

درس اول: مدیریت حافظه (بخش اول)
درس دوم: مدیریت حافظه (بخش دوم)
فصل هجدهم: هود

درس اول: مدل سازی هود (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی هود (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی هود (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی هود (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی هود (بخش پنجم)
درس ششم: نتیجه گیری
فصل نوزدهم : جزیره

درس اول: مدل سازی جزیره (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی جزیره (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی جزیره (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی جزیره (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی جزیره (بخش پنجم)
درس ششم: مدل سازی جزیره (بخش ششم)
درس هفتم: مدل سازی جزیره (بخش هفتم)
درس هشتم: مدل سازی جزیره (بخش هشتم)
درس نهم: مدل سازی جزیره (بخش نهم)
درس دهم: مدل سازی جزیره (بخش دهم)
درس یازدهم: نتیجه گیری
فصل بیستم: مراجع خارجی

درس اول: مراجع خارجی (بخش اول)
درس دوم: مراجع خارجی (بخش دوم)
درس سوم: مراجع خارجی (بخش سوم)
درس چهارم: مراجع خارجی (بخش چهارم)
درس پنجم: مراجع خارجی (بخش پنجم)
درس ششم: مراجع خارجی (بخش ششم)
فصل بیست و یکم: مدل سازی بر اساس نقش و بافت

درس اول: مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش اول)
درس دوم: مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش دوم)
درس سوم: مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش سوم)
درس چهارم: مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش چهارم)
درس پنجم: مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش پنجم)
درس ششم: مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش ششم)
درس هفتم: مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش هفتم)
فصل بیست و دوم: جمع بندی

آموزش جامع

آموزش طراحی آشپزخانه با ۳DMAX 2018

آموزش جامع طراحی آشپزخانه با تری دی مکس در این محصول، کاملا عملی و به همراه حل تمرینهای متعدد بوده، فایل مثالها و تمارین را نیز شامل می‎شود.

برند بهکامان
تعداد DVD 2 عدد
زبان آموزش فارسی
شاخه طراحی صنعتی, فنی و مهندسی, مهارت فردی
قابل اجراء در کامپیوتر و لپتاب
محتویات بسته DVD
محدودیت نصب
مدت زمان آموزش 11 ساعت
نرم افزار
نوع آموزش تصویری, مالتی مدیا
نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا