Loading...
نرم‌ افزار آموزش Illustrator CC شرکت پرند

نرم‌ افزار آموزش Illustrator CC شرکت پرند

نرم‌ افزار آموزش Illustrator CC شرکت پرند – نرم افزار Illustrator یکی از مهم ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی تصاویر Vector یا برداری است.

از 1 رای

نرم‌ افزار آموزش Illustrator CC شرکت پرند

نرم‌ افزار آموزش Illustrator CC شرکت پرند – نرم افزار Illustrator یکی از مهم ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی تصاویر Vector یا برداری است.

در دوره مقدماتی این آموزش شما با محیط کاری، روش های ایجاد و ذخیره فایل ها، ابزارهای ساده ترسیم و ویرایش اشکال آشنا می شوید.

همچنین نحوه کار با Artboard، پیمایش، ذخیره و پیش نمایش اسناد را به همراه جزئیات کاملی از رنگ آمیزی و روشهای مختلف آن فرا خواهید گرفت.

در دوره متوسط این آموزش، شما نحوه ترسیم و ویرایش مسیرها را توسط ابزارهای متنوع نرم افزار فرا خواهید گرفت.

علاوه بر این با جزئیات کاملی در خصوص درج و ویرایش متن و کار با قلم موها مواجه خواهید شد. در دوره پیشرفته این آموزش

نیز نحوه کار با برخی از ابزارها و دستورات، ماسک ها، ترسیم و ویرایش نمودارها و همچنین انواع مختلف افکت ها از جمله مباحثی است

که بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این بسته شامل ۲ عدد DVD 9 گیگابایتی حاوی نرم افزار Adobe Illustrator ویرایش های CS6 و CC،

دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش Adobe Illustrator CC می باشد.

نرم‌ افزار آموزش Illustrator CC شرکت پرند – شامل نسخه نهایی نرم افزار Adobe Illustrator ویرایش های CS6 و CC می باشد.

در صورت استفاده از Windows XP، می توانید نسخه CS6 را نصب کنید. جهت آگاهی از مراحل نصب و فعال سازی نرم افزار،

ابتدا به پوشه برنامه در داخل دیسک مراجعه کرده و فیلم آموزشی نرم افزار را به صورت کامل مشاهده نمایید.

نرم افزار Adobe Illustrator CC بر روی Windows 7 یا نسخه های جدیدتر از آن قابل نصب خواهد بود.

شامل آموزش دوره‌ی کامل نرم‌افزار ایلاستریتور از سطح مقدماتی تا پیشرفته
ارائه شده در سه دوره
شامل ۱۹۴ درس

به‌همراه نسخه نهایی Illustrator CC

نرم‌ افزار آموزش Illustrator CC شرکت پرند – دوره مقدماتی

١ – آشنایی با نرم افزار
مقدمه – معرفی نرم افزار – مبانی تصاویر گرافیکی و برداری

٢ – آشنایی با محیط کاری
محیط عمومی برنامه – آشنایی با Document View

٣ – کار با پانل ها
کار با پانل ابزار – ویژگی های عمومی پانل ها

۴ – آشنایی با Workspaceها
استفاده از Workspaceها – تنظیمات Workspace

۵ – ایجاد یک سند جدید
ایجاد یک سند جدید (١) – ایجاد یک سند جدید (٢)

۶ – ذخیره یک سند
ذخیره یک سند (١) – ذخیره یک سند (٢)

٧ – کار با Templateها
کار با Templateها

٨ – نحوه نمایش اسناد
نحوه نمایش اسناد

٩ – ابزارهای ساده ترسیم
ابزارهای Rectangle و Rounded Rectangle – ابزارهای Ellipse و Polygon – ابزار Star

١٠ – انتخاب و ویرایش Objectها
ابزار Selection – اعمال دستورات ویرایشی – تغییر ابعاد و چرخش اجسام

١١ – ابزار ویرایشی
ابزار Direct Selection – ابزارهای Rotate و Scale – ابزارهای Shear ،Reflect و Free Transform

١٢ – خطوط راهنما و خطوط شبکه ای
خط کش ها و خطوط راهنما – خطوط شبکه و خاصیت Snap – راهنمای هوشمند

١٣ – مدیریت اشکال
قفل و پنهان کردن اشکال – ترازبندی اشکال – توزیع اشکال

١۴ – آشنایی با Artboard (١)
مفهوم Artboard – پیمایش Artboardها – ابزار Artboard

١۵ – آشنایی با Artboard (٢)
تنظیمات Artboard – پانل Artboards

١۶ – پیمایش اسناد
ابزارهای Zoom و Hand – پیمایش و بزرگ نمایی اسناد

١٧ – ذخیره سازی نما
ذخیره سازی نما

١٨ – پیش نمایش اسناد
پیش نمایش اسناد

١٩ – رنگ آمیزی
سیستم های رنگی – آشنایی با Fill و Stroke – کادر محاوره ای Color Picker

٢٠ – کار با پانل های رنگ
پانل Swatches – پانل Color – ایجاد گروه های رنگی

٢١ – کار با گرادیان ها
پانل Gradient – ابزار Gradient

٢٢ – سایر ابزارهای ترسیم
ابزارهای Line Segment و Arc – ابزار Spiral – ابزارهای Rectangular Grid و Polar Grid

٢٣ – ویرایش خطوط پیرامونی
پانل Stroke (١) – پانل Stroke (٢) – ابزار Width

۲۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ – آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

نرم‌ افزار آموزش Illustrator CC شرکت پرند – دوره متوسط

١ – درج و ویرایش مسیرها (١)
ابزارهای Pen و Lasso – ویرایش نقاط Anchor (١) – ویرایش نقاط Anchor (٢)

٢ – درج و ویرایش مسیرها (٢)
ابزار Pencil – ابزار Reshape

٣ – کنترل تنظیمات مسیرها
اتصال نقاط و مسیرها – دستورات Outline Stroke و Path Offset

۴ – گروه بندی Objectها
گروه بندی Objectها – ویرایش Objectهای گروه بندی شده

۵ – کار با پانل Pathfinder
پانل Pathfinder (١) – پانل Pathfinder (٢) – ایجاد یک ستاره سه بعدی

۶ – ترکیب Objectها
دستورات Make و Release – ابزار Shape Builder

٧ – کار با Patternها
کار با Patternها – بررسی منوی Transform (١) – بررسی منوی Transform (٢)

٨ – ایجاد یک کاراکتر کارتونی
ایجاد یک کاراکتر کارتونی (١) – ایجاد یک کاراکتر کارتونی (٢)

٩ – کار با Symbolها
پانل Symbols – ویرایش و حذف Symbolها – گروه ابزار Symbol Sprayer

١٠ – کار با ابزار Paintbrush
ابزار Paintbrush – پانل Brushes

١١ – انواع قلم موها (١)
قلم موهای Calligraphic – قلم موهای Scatter – قلم موهای Art

١٢ – انواع قلم موها (٢)
قلم موهای Bristle – قلم موهای Pattern

١٣ – ابزارهای کنترلی مسیرها
ابزار Blob Brush – ابزارهای Live Paint – ابزارهای Eraser-Scissors و Knife

١۴ – لایه ها
آشنایی با لایه ها – قفل و پنهان کردن لایه ها – انتخاب و تغییر نام لایه ها

١۵ – تنظیمات لایه ها
کادر محاوره ای Layer Option – سایر امکانات پانل Layers (١) – سایر امکانات پانل Layers (٢) – مفهوم Stacking Order

١۶ – ایجاد یک جلوه آتشین
ایجاد یک جلوه آتشین (١) – ایجاد یک جلوه آتشین (٢)

١٧ – کار با متون
اصول کار با متون – متون Area – تنظیمات متون Area

١٨ – درج متن بر روی مسیر
درج متن بر روی مسیر

١٩ – کار با Overset Textها
کار با Overset Textها

٢٠ – پانل های ویرایش متن
پانل Character – پانل Paragraph

٢١ – کار با Glyph‌ها
کار با Glyph‌ها

٢٢ – کار با تصاویر
وارد کردن تصاویر – پانل Links

٢٣ – فرآیند Trace کردن تصاویر
نحوه Trace کردن تصاویر – تنظیمات پانل Image Trace

۲۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ – آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

نرم‌ افزار آموزش Illustrator CC شرکت پرند – دوره پیشرفته

١ – ترکیب لایه ها
پانل Transparency – تنظیمات Blending Mode

٢ – کار با پانل Appearance
آشنایی با Appearance – اضافه کردن خصوصیات Fill و Stroke

٣ – کار با Styleها
آشنایی با Styleها -ایجاد یک جلوه نئونی

۴ – ابزارهای انتخاب
ابزار Eyedropper – ابزار Magic Wand

۵ – ابزارهای Liquify
ابزارهای Liquify (١) – ابزارهای Liquify (٢)

۶ – دستور Blend
کار با دستور Blend – تنظیمات دستور Blend

٧ – کار با Mesh Objectها
آشنایی با Mesh Objectها – ویرایش Mesh Object – ایجاد یک پشت زمینه

٨ – ماسک ها
آشنایی با ماسک گذاری – کار با Opacity Mask

٩ – ترسیم نمودارها
ترسیم نمودارها

١٠ – ویرایش نمودارها
ویرایش نمودارها – تغییر نوع نمودار

١١ – کار در نمای Perspective
آشنایی با Perspective – کار در نمای Perspective – ویرایش خطوط شبکه ای Perspective – درج تصاویر در محیط Perspective

١٢ – افکت های گروه ۳D
آشنایی با افکت ها – افکت های گروه ۳D (١) – افکت های گروه ۳D (٢)

١٣ – طراحی یک تاس
طراحی یک تاس

١۴ – افکت های تغییر شکل (١)
افکت های گروه Convert To Shape – افکت های گروه Distort & Transform – افکت های دو گروه Path و Pathfinder

١۵ – افکت های تغییر شکل (٢)
افکت Rasterize – افکت های گروه Stylize – منوی SVG Filters – افکت های گروه Warp

١۶ – افکت های گروه Artistic
افکت های گروه Artistic (١) – افکت های گروه Artistic (٢) – افکت های گروه Artistic (٣)

١٧ – سایر انواع افکت ها (١)
افکت های گروه Brush Stroke – افکت های گروه Distort – افکت های گروه Sketch – افکت های گروه Stylize و Texture

١٨ – سایر انواع افکت ها (٢)
افکت های گروه Blur – افکت های گروه Pixelate – افکت های گروه Video

١٩ – طراحی یک گلدان
طراحی یک گلدان

٢٠ – ابزار Flare
ابزار Flare

٢١ – چاپ فایل
چاپ فایل

٢٢ – ذخیره سازی برای وب
ذخیره سازی برای وب (١) – ذخیره سازی برای وب (٢)

٢٣ – ارتباط با سایر نرم افزارها
کار با Flash – کار با Photoshop

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ – آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

شماره مجوز ثبت شده اثر در وزارت ارشاد ۸-۰۲۳۷۸-۰۴۳۳۷۷
برند پرند
نوع DVD DVD 9
تعداد DVD 2 عدد
قابل اجراء در کامپیوتر و لبتاب
نوع آموزش اینتراکتیو
نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا