Loading...
نرم افزار آموزش سیویل تری دی 2016

نرم افزار آموزش سیویل تری دی 2016

بیش از 410 دقیقه آموزش Civil3D 2016 به زبان فارسی از کمپانی معتبر Infinite Skills به همراه فایل های تمرینی تدریس شده بیش از 510 دقیقه آموزش Civil3D 2013 به زبان فارسی به همراه آموزش بیش از150 دقیقه آموزش نرم افزارCivil3D ازکمپانی معتبر لیندا به زبان اصلی

از 1 رای

نرم افزار آموزش سیویل تری دی 2016

بیش از 410 دقیقه آموزش Civil3D 2016 به زبان فارسی از کمپانی معتبر Infinite Skills

به همراه فایل های تمرینی تدریس شده

بیش از 510 دقیقه آموزش Civil3D 2013 به زبان فارسی

به همراه آموزش بیش از150 دقیقه آموزش نرم افزارCivil3D ازکمپانی معتبر لیندا (به زبان اصلی)

به همراه فایل های تمرینی تدریس شده

به همراه نرم افزار:

Civil3D 2016 64 bit
Civil3D 2013 32&64 bit
 
سرفصل های آموزشی Civil3D 2016
1-Civil 3D چیست ؟
2-چه انتظاری از این دوره آموزشی داریم
3- طریقه استفاده از dataset
4-workspaces  در Civil 3D
5-توضیح درباره ribben در Civil 3D
6-بررسی منوی Tool Space  Prospector
7-روش کار با Tool Space  Settings
8-روش کار با Properties Palette
9-معرفی Tool Palettes
10-فعال سازی Transparent Commands
11-استفاده از The Panorama Window
12-نقاط در Civil 3D
13-بررسی و استفاده از Description Keys
14-کنترل فرمت های نقاط
15-کار با Importing Points
16-مرور اطلاعات نقاط
17-ساخت نقطه
18-بررسی Point Groups
19-Modify کردن نقاط
20-ساختن گزارش نقاط
21-آموزش Survey Toolspace  Overview
22-استفاده از Survey Database  Overview
23-آموزش Survey Settings And Styles
24-استفاده از Import Events
25-نظام کدبندی Linework
26-استفاده از Survey Figures
27-استفاده از Survey Points
28-بررسی مبحث Survey Queries
29-استفاده از Surfaces Overview
30-ساخت Breaklines از نقاط
31-اضافه کردن یک Survey Data به یک سطح
32-اضافه کردن یک - Proximity And Standard Breakline به یک Surface
33-اضافه کردن یک Headwall Breakline به یک Surface
34-اضافه کردن یک Contours به یک Surface
35-اضافه کردن یک Boundaries به یک Surface
36-بررسی Surface Properties
37-ایجاد تغییرات در Surfaces  Lines
38-ایجاد تغییرات در Surfaces  Points
39-بررسی Editing Surfaces  Paste Surfaces
40-بررسی Editing Surfaces  Additional Tools
41-آنالیز کردن Surface
42-بررسی Surface Labels
43-بررسی Surface Volumes
44-بررسی Alignment Overview
45-بررسی انواع Alignment  Element
46-بررسی Creating Alignments  Pi Method
47-بررسی Creating Alignments  Fixed, Floating, And Free Methods
48-خصوصیات Alignment
49-گزارش Alignment
50-بررسی Alignment  Labels And Tables
51-مرور Sharing Data
52-بررسی Data Shortcut Overview
53-استفاده های Data Shortcuts
54-حذف کردن Shortcuts
55- لیبل دار کردن و رفرنس دادن به فایل ها
56-بررسی Profile Overview
57-بررسی Surface Profiles And Profile Views
58-بررسی Design Profiles
59-استفاده از Editing Profiles
60-لیبل دار کردن پروفایل ها
61-گزارش پروفایل
62-مروری بر Assembly And Subassembly Overview
63-بررسی Creating Assemblies For Corridor Modelling
64-بررسی Modifying Assemblies
65-کپی کردن یک Assembli در یک منوی ابزار
66-بررسی Corridor Overview
67- ساخت Corridor
68-بررسی Target Mapping
69-بررسی Corridor Properties
70-بررسی Corridor Surfaces
71-بررسی Review And Edit Corridor Sections
72-بررسی Grading Overview
73-ساخت Creating And Editing Feature Lines
74-بررسی Grading Objects
75-بررسی Grading Volumes
76-بررسی Pipe Networks Overview
77-تنظیمات Pipe Networks
78-ساخت Pipe Networks از آبجکت ها
79-بررسی Laying Out A Pipe Network
80-ویرایش Pipe Networks
81-بررسی Interference Checking With Pipe Networks
82-بررسی Annotating Pipe Networks
83-گزارشهای Pipe Networks
84-بررسی Cross Section Overview
85-ساخت گروه Sample Line
86-بررسی Creating Cross Section Views
87-بررسی Labeling Cross Section Views
88-بررسی Earthwork Volumes
89-بررسی Quantity Takeoff
90-بررسی Mass Haul Diagrams
91-روش ساخت Plan Sheets
92-روش ساخت Cross Section Sheets
93-بررسی Sheet Sets Overview
94-بررسی Parcels
95-روش تبدیل Objects به Parcels
96-بررسی Row Parcels
97-بررسی LayOut Parcels Tools
98-روش لیبل دار کردن Parcels
99-بررسی جدول های Parcels
100-گزارشات Parcels
101-بررسی Pressure Pipe Networks Overview
102-بررسی Configuring Pressure Pipe Networks
103-روش ساخت Pressure Network از object
104-بررسی LayOut A Pressure Pipe Network
105-ویرایش کردن Pressure Network
106-چک و عیب یابی Pressure Network
107-انتخاب Pressure Network در view های مختلف
108-بررسی Annotating Pressure Pipe Networks
109-بررسی Working With Point Clouds
110-بررسی روش Creating A Civil 3D Surface From Point Cloud
111-جمع بندی
سرفصل های آموزشی Civil3D 2013
1) معرفی نرم افزار
2)تنظيم فضای کاری
3)کار با فايل های تمرين
4)رابط کاربر نرم افزار
5)يافتن ابزارها
6)کار با ToolSpace
7)کار با پنجره Panorama
8)استفاده از دستورات اوليه
9)انتخاب و از انتخاب خارج کردن اشياء
10)استفاده از حالت چسبندگی به اشياء
11)تنظيم وضعيت صفحه ترسيم
12)بررسی مدل در حالتهای مختلف نمايشی
13)توليد نقاط
14)توليد کليد های توصيفی
15)ايجاد گروه نقاط
16)وارد کردن نقاط از درون پايگاه داده
17)نمايش و ويرايش نقاط
18)نمايش يک ترسيم از منابع خارجی
19)تغيير سبک گروه نقاط
20)تغيير ترتيب نمايش گروه نقاط
21)ويرايش نقاط
22)ايجاد مشخصات دلخواه بر روی نقاط
23)ايجاد يک Label Style
24)اختصاص ويژگی ها بر روی نقاط
25)وارد کردن مشخصات توسط کاربر
26)پرس و جو بر اساس مشخصات
27)مفهوم سطح
28)توليد سطح Tin
29)اضافه کردن داده های منحنی ميزان
30)اضافه کردن خطوط شکست
31)اضافه کردن مرز بيرونی
32)کار با سطوح بزرگ
33)وارد کردن داده ها به سطح
34)ساده سازی سطح
35)تغيير شيوه نمايش سطح
36)استفاده ازشيوه های متفاوت نمايش سطح
37)برچسب گذاری سطوح
38)ويرايش داده های سطح
39)تغيير قطر چهار ضلعی
40)حذف خطوط TIN
41)اضافه کردن مرز پنهان کننده
42)نرم کردن سطح
43)توليد آبخيز ها و آبپخشان
44)ترکيب بندی سبک آبخيزها
45)آناليز مربوط به آب پخشان
46) آناليز مربوط به آب خيزها
47) استخراج اشياء از سطح
48) حليل روان آب ها
49) توليد اطلاعات مربوط به سطح
50) توليد يک سطح از نوع حجمی
51) انجام محاسبات حجم ترکيبی
52)مفهوم داده های نقشه برداری
53)تنظيمات SURVEY
54)توليد پايگاه داده ها تجهيزات
55)تنظيمات مربوط به سرشکنی
56)تنظيم شيوه نمايش داده های نقشه برداری
57)تنظيمات مربوط به کدگذاری خطوط کاری
58)وارد کردن داده های نقشه برداری
59)به روز کردن داده های ورودی
60)نمايش و ويرايش داده های نقشه برداری
61)ويرايش اشکال
62)تحليل و سرشکنی داده های نقشه برداری
63)آماده سازی تحليل گر پيمايش
64)آماده سازی تحليل گر کمترين مربعات
65)انتقال و دوران پايگاه داده
66) مفهوم مسير
67) اضافه کردن مسيرها
68) منحنی های شناور برای ترسيم مسيرها
69) ويرايش مسيرها
70) ويرايش مسير توسط گيره ها
71) اعمال ماسک بر روی مسيرها
72) مفهوم مقاطع طولی و نحوه ايجاد آن
73) توليد خط پروژه
74) توليد پروفيل سطح
75) تغيير سبک مقطع طولی
76) توليد قطعات ملکی
77) تقسيم يک قطعه
78) توليد قطعات مجزا
79) استفاده تمپليتها برای توليد مقطع جاده نهايي
80) ابزاهای مدل سازی مسيرهای نهايي
81) توليد مسيرهای نهايي با خط انتقال
82)استفاده از ابزارهای مستند سازی
83) توليد View frame 
تولیدکننده موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا
مدل کالا لوح آموزش
شماره شناسه اثر شماره 032591-00093-8
نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا